Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. | Invest in Siemianowice Śląskie

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Jako Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o., którego głównym zadaniem jest  reaktywacja terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie, od 2005r. mam przyjemność współpracować w władzami samorządowymi Miasta Siemianowice Śląskie.


Kiedy w sierpniu 2015r. Prezydent Siemianowic Śląskich Pan Rafał Piech zaprosił mnie do udziału w pracach powoływanej przez niego Społecznej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie, nie zastanawiając się wiele i traktując to jako wielkie wyróżnienie, przyjąłem to zaproszenie. Oczywiście miałem pewne wątpliwości czy podołam i czy inicjatywa Pana Prezydenta ta nie jest tylko gestem, za którym nie pójdą konkretne działania.


Dziś, z perspektywy prawie dwuletniej współpracy z samorządem oraz moimi koleżankami i kolegami
z Rady Gospodarczej, mogę z całą pewnością stwierdzić, że sugestie oparte na doświadczeniu moim  oraz moich koleżanek i kolegów z Rady Gospodarczej są tratowane poważnie i brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla Miasta i jego Mieszkańców, i dlatego, jeżeli tylko będę potrzebny, dalej będę się chętnie dzielił moim doświadczeniem i pomagał w podejmowaniu decyzji dobrych dla mieszkańców Miasta Siemianowice Śląskie. Tak trzymać Panie Prezydencie.


Z poważaniem,

 

Mirosław Czarnik