Pumar Sp. z o.o. | Invest in Siemianowice Śląskie

Pumar Sp. z o.o.

„Pumar” Sp. z o.o. została założona w 1989 roku przez krajowe osoby fizyczne, a funkcjonowanie Spółki prowadzone jest w oparciu o polski kapitał.

 

Jej rozwój doprowadził do powstania w 2002 roku Grupy Kapitałowej „Pumar” o strukturze holdingowej. Działalność spółek związana jest przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego, ciepłownictwem oraz handlem węglem jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 

Zatrudniamy ok. 400 pracowników. Na terenie Siemianowic Śl. funkcjonujemy od 1994 roku. Spotykamy się z życzliwością ze strony władz miasta, które zawsze wykazywały duże zainteresowanie naszym funkcjonowaniem na tym terenie. Bezpośrednie kontakty z władzami miasta i pracownikami urzędu dają możliwość zwrócenia uwagi na bieżące problemy związane z działalnością firmy jak też ułatwiają ich rozwiązanie. Tego typu podejście służy umacnianiu się przedsiębiorczości i jej dalszego rozwoju na terenie Siemianowic Śl. ma to decydujący wpływ na poziom bezrobocia. Potwierdzeniem tej wzajemnej współpracy jest powstanie w 2015 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Rady Gospodarczej, w skład której wchodzą prezesi i właściciele znaczących firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

 

Bardzo pozytywny oddźwięk miały zorganizowane targi gdzie większość firm mogła zaprezentować rodzaje prowadzonego przez siebie biznesu, jednocześnie dając możliwość poznania się i wymiany poglądów z zakresie prowadzonej działalności. Za tego typu inicjatywy dziękujemy licząc na dalszą owocną współpracę.

 

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Guzera