Rada Gospodarcza | Invest in Siemianowice Śląskie

Rada Gospodarcza

To gremium, składające się z przedstawicieli środowisk nauki, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu, powołano do życia w październiku 2016 r.


Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy. Na swoich kolejnych posiedzeniach zajmuje się kształtowaniem szeroko rozumianej polityki ekonomiczno-gospodarczej miasta. Co najważniejsze Rada Gospodarcza jest w stałym kontakcie z siemianowickimi przedsiębiorcami. Ci mogą na bieżąco zgłaszać swoje pomysły, ale też problemy z którymi się borykają na co dzień. Jest to też platforma informacji, z której korzystają i samorządowcy i biznesmeni.


Do członków Rady Gospodarczej można zgłaszać sprawy związane z siedzibą własnej firmy, czy dojazdem do niej. Poszczególne posiedzenia Rady są jak najbardziej jawne i z wyprzedzeniem zapowiadane na wszystkich przestrzeniach eksploatacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.