Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku | Invest in Siemianowice Śląskie

Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku

Od końca 2016 roku nasze miasto posiada „Strategię Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku”. Jest to opracowanie wskazujące najważniejsze kierunki rozwoju miasta w długim okresie czasu.


Prace nad dokumentem prowadził zespół naukowy Kreatywny Śląsk wraz z grupą ekspercką z ramienia Urzędu Miasta. W pracach nad nią brali udział zarówno mieszkańcy, stowarzyszenia działające w Siemianowicach, młodzież, radni Rady Miasta, a także co najważniejsze patrząc z punktu rozwoju gospodarczego gminy również przedsiębiorcy.


Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku.