Zamieszkaj w Siemianowicach Śl. | Invest in Siemianowice Śląskie

Zamieszkaj w Siemianowicach Śl.

W Siemianowicach Śląskich powstaje wiele inwestycji mieszkaniowych, chcąc ułatwić znalezienie mieszkania każdemu, kto go poszukuje i chce osiedlić się w Siemianowicach, Urząd Miasta przygotował projekt przedstawiający nowo powstające osiedla mieszkaniowe, wykorzystujący narzędzie Google Maps. Dzięki projektowi osoby zainteresowane osiedleniem się w naszym mieście będą mogły podejrzeć, gdzie konkretnie znajduje się dana inwestycja i  sprawdzić, co znajduje się w jej pobliżu. 

Na interaktywnej mapie wprowadzone są dane dotyczące inwestycji prowadzonych na terenie Siemianowic Śląskich w oparciu o dostarczone przez deweloperów niezbędne dane, takie jak: nazwa powstającej inwestycji wraz z jej opisem zawierającym min. ilość i wielkość mieszkań oraz niezbędne dane kontaktowe, tak aby ułatwić potencjalnym klientom kontakt z biurem sprzedaży. Opis każdej z inwestycji zawiera również link do bezpośredniej strony internetowej dotyczącej konkretnego osiedla, na której można podejrzeć układ mieszkań oraz zaznajomić się z ich dostępnością. Zawarte na mapie dane będą na bieżąco aktualizowane w oparciu o dostarczone przez deweloperów dane.

Takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem dla każdego, kto szuka mieszkania – w ten sposób poszukujący ma łatwy dostęp do informacji o wszystkich aktualnie trwających lub rozpoczynających się inwestycjach w Siemianowicach Śląskich.

Link do mapy – Siemianowickie Inwestycje Mieszkaniowe

Deweloperzy, którzy chcą umieścić swoją inwestycję na warstwach interaktywnej mapy proszeni są o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Inwestora: investor@um.siemianowice.pl lub telefoniczny: 32-760-53-94.